Arnhems Fonds Achterstandswijken

Conferentie Goede Voorbeelden 2021

Datum: jan 18, 2022 17:00 tot 18:00

Dit betreft de laatste sessie in een reeks van vier die de Achterstandsfondsen organiseren voor huisartsen, praktijkmedewerkers en de betrokkenen van de achterstandsfondsen met als thema de samenwerking van de huisartsenzorg en het sociaal domein. We nodigen je van harte uit hierbij online aanwezig te zijn. 

In een uur heb je de kans je te laten informeren over drie projecten. Doel van de sessie is het uitwisselen van resultaten en ervaringen bij de implementatie van deze goede voorbeelden. Een ervaringsdeskundige vertelt in het kort over de ins & outs van het project en er is tijd om vragen te stellen.

Dit is het programma:

1. Valpreventie (Rotterdam)

Het doel van deze interventie is het verminderen van valrisico’s bij ouderen door hen structureel meer te laten bewegen. Succesfactor van deze interventie is de preventieve en actieve aanpak door samenwerking van diverse disciplines in de wijk. Wat kun jij hiervan leren?

2. Psychosociaal risicomanagement voor POH-GGZ ‘Welzijn’ (Twente)

Met dit psychosociaal interventieprogramma heeft de POH-GGZ een mooie tool in handen om patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en multiproblematiek integraal en structureel te verwijzen naar het behandelaanbod van de sociale kaart. In het zogenaamde Service Consult brengt de POH GGZ de psychosociale hulpvraag van de patiënt in kaart, legt contact met het sociaal domein en structureert de zorg. Hoe gaat dat in zijn werk en wat levert het op?

3. Victor, casemanager voor complexe patiënten (Utrecht)

Victor is een casemanager die bij complexe patiënten de rol van regisseur vervult en zorgt dat de betrokken hulpverleners geen dubbel werk doen en van elkaar weten wie wat doet. Hoe wordt dit georganiseerd?

Schrijf je in via deze aanmeldlink

Heb je vragen? Neem dan contact op met Irma Huizer of Leontien Sierts via info@achterstandsfondsen.nl.

Graag tot 18 januari!