Arnhems Fonds Achterstandswijken

Over AFA

Het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) ondersteunt huisartspraktijken in achterstandswijken in de regio Arnhem. Huisartspraktijken in deze wijken hebben te maken met een complexere zorgvraag en een zwaardere werklast omdat in deze wijken meer kwetsbare patiëntengroepen zijn, die extra zorg en aandacht vergen.

Het AFA bestaat sinds 1996 en vanuit dit fonds worden activiteiten en projecten gefinancierd die bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de huisartsenzorg in achterstandswijken in Arnhem en omstreken.

Het fonds is onderdeel van het landelijk achterstandsgebiedenbeleid. Dat beleid bestaat uit twee onderdelen: enerzijds een toeslag op het inschrijftarief voor verzekerden uit achterstandsgebieden en de vorming van stedelijke fondsen, van waaruit decentraal activiteiten kunnen worden gefinancierd die (op een blijvende wijze) bijdragen aan vermindering van de werkdruk en aan verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in de achterstandsgebieden. De stedelijke fondsen worden gevuld door afdrachten van de zorgverzekeraars. De hoogte van die afdracht wordt bepaald door het aantal verzekerden in de achterstandsgebieden in die stad.

Wat een achterstandsgebied is, wordt in principe elke vier jaar door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vastgesteld op basis van een herijkingsonderzoek door het Nederlands Instituut voor Onderzoek
van de Gezondheidszorg (NIVEL). De huidige indeling van de achterstandswijken is op 1 januari 2019, na de laatste herijking ingegaan. AFA ondersteunt huisartspraktijken in achterstandswijken in Arnhem, Didam, Dieren, Doesburg, Duiven, Doorwerth, Elst, Gendt, Huissen, Lobith, Oosterbeek, Rheden, Velp Westervoort en Zevenaar.

Het fonds wordt beheerd door het stichtingsbestuur van AFA, bestaande uit vertegenwoordigers van de huisartsen uit de regio. Dit bestuur stelt jaarlijks een jaarplan vast, op grond waarvan activiteiten worden gefinancierd. In het jaarverslag wordt beschreven welke activiteiten zijn gerealiseerd.

De coördinatie van het fonds is gedelegeerd aan Proscoop evenals de administratie.

Overzicht mogelijkheden AFA

Een overzicht van alle mogelijkheden van ondersteuning aan huisartspraktijken in achterstandswijken van de stad Arnhem en omliggende gemeenten, kunt u vinden in de Placemat Arnhems Fonds Achterstandswijken. Deze informatie is ook terug te vinden in onze algemene brief waarin we alle mogelijkheden benoemen. 

Kennisplatform

Wilt u meer informatie over de thema’s waar AFA zich mee bezig houdt? Ga naar het kennisplatform op deze pagina treft u allerlei informatie aan omtrent het Coronavirus (COVID-19), handige websites en vertaalde zelfzorgfolders voor patiënten. 

Nieuws